Педагогічні працівники

Кадровий склад закладу освіти у 2019-2020 навчальному році

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 21 21 100
з них:
мають відповідну освіту 21 21 100
працюють у навчальному закладі за сумісництвом 2 2 100

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменуваннянавчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення,

спеціальність, кваліфікація

за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання Педагогічний стаж

 

Підвищенняк кваліфікації за фахом

(найменування навчальн. закладу, номер, дата видачі документа про підвищенні валіфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1

 

Українська мова

 

Пантелеймончук Валентина Миколаївна Вчит. укр. мови та літ. ЖДПІ ім. І. Франка, 1993

р.

Спец. «Українська мова і література», квал. вчит. української мови і літератури середньої школи.

Вища, «стар-ший учи-тель» 26 ЖОІППО

ЖОР

від 20.11.2015 р., українська мова і література

Сергійчук Петро Михайлович Дирек-тор школи, вчит. укр. мови та літ. ЖДПІ ім. І. Франка,

1994 р.,

спец. «Українська мова і література», квал. вчителя української мови і літератури середньої школи.

Вища, «стар-ший учи-тель» 25 ЖОІППО

ЖОР

від

14.11.2014 р.,

українська мова і література

Юхимчук Тетяна Олександрівна Вчит. укр. мови та літ., трудово-го навчання та образо-творчого мисте-цтва ЖДПІ ім. І. Франка, 2002

р.,

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і літерат. Етнологія», квал. вчит. української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.

Перша 17 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 30.11.2018 р., учителі української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури.

2 Українська література

 

Пантелеймончук Валентина Миколаївна Вчит. укр. мови та літ. ЖДПІ ім. І. Франка, 1993

р.

Спец. «Українська мова і література», квал. вчит. української мови і літератури середньої школи.

Вища, «стар-ший учи-тель» 26 ЖОІППО

ЖОР

від 20.11.2015 р., українська мова і література

Сергійчук

Петро

Михайлович

Дирек-тор школи, вчит. укр. мови та літ. ЖДПІ ім. І. Франка,

1994 р.,

спец. «Українська мова і література», квал. вчителя української мови і літератури середньої школи.

Вища, «стар-ший учи-тель» 25 ЖОІППО

ЖОР

від

14.11.2014р.,

українська мова і література

Юхимчук

Тетяна

Олександрівна

Вчит. укр. мови та літ., трудово-го навчання та образо-творчого мисте-цтва ЖДПІ ім. І. Франка, 2002

р.,

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і літерат. Етнологія», квал. вчит. української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.

Перша 17 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 30.11.2018 р., учителі української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури.

3 Англійська мова Омельянчук Людмила Петрівна Вч.

англ. мови

Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 2005 р., кваліф. вчитель англ. мови та зарубіжної літератури, соціальний педагог для середніх освітніх закладів, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська). Соціальна педагогіка». Перша 14 ЖДУ

ім. І. Франка 28.11.2019

014 Середня освіта (Мова та література (англійська))

4 Заруб. література

 

Псьота Катерина Никонівна Вчитель рос. мови та зарубіж.літер. ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«старший учитель»

40  

ЖОІППО ЖОР

від 16.12.2016, російська мова і зарубіжна література.

 

Халімончук

Ніна

Михайлівна

Вчитель рос. мови та зарубіж.літер., основ здоров’я та етики ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«стар-ший учи-тель»

40 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 16.02.2018, українська мова та література, російська мова та зарубіжна література.

5 Історія України Шинкарук Руслана Романівна Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

перша 9 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 23.11.2018, художня культура, мистецтво; від 11.05.2018

історія, право-знавство, громадян-ська освіта.

6 Всесвітня історія Шинкарук Руслана Романівна Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

перша 9 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 23.11.2018, художня культура, мистецтво; від 11.05.2018

історія, право-знавство, громадян-ська освіта.

7 Математика

 

Сівченко

Ольга

Анатоліївна

Вчитель математики ЖДУ

ім. І.Франка, 2008 р.

Спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика».

Квал. вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

Спец. 9 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 08.06.2019, математика.

Лінкевич

Ольга

Федорівна

Заступ-ник директо-ра з навчаль-ної роботи, учитель матема-тики та фізики. ЖДПІ ім. І. Франка, 1991, кваліф. учитель математики і фізики   середньої школи, спец. «Математика і фізика». Вища 28 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 22.06.2018, фізика та математика.

8 Інформатика Псьота

Віталій

Анатолійович

Вчитель фізики та інформатики ЖДПІ ім.. І. Франка, 1980, кваліф. учитель фізики і  математики середньої школи, спец. «Фізика і математика» Вища 39 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 02.11.2018 р., математика, фізика та інформатика

9 Природо-знавство Боровська

Валентина Миколаївна

Вчитель гео-графії, біології та природо-знавства ЖДУ ім. І. Франка, 2009, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», квал. вчителя біології, географії, валеології та основ здоров’я. друга 23 КЗ «ЖОІППО» ЖОР

від

04.10.2019 р.,

географія, біологія та хімія.

10 Географія Боровська

Валентина Миколаївна

Вчитель гео-графії, біології та природо-знавства ЖДУ ім. І. Франка, 2009, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», квал. вчителя біології, географії, валеології та основ здоров’я. друга 23 КЗ «ЖОІППО» ЖОР

від

04.10.2019 р.,

географія, біологія та хімія.

11 Образотворче мистецтво Юхимчук

Тетяна

Олександрівна

Вчит. укр. мови та літ., трудово-го навчання та образо-творчого мисте-цтва ЖДПІ ім. І. Франка, 2002

р.,

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і літерат. Етнологія», квал. вчит. української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.

Перша 17 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 30.11.2018 р., образотворче мистецтво та інтегрований курс «Мистецтво»

12 Біологія Боровська

Валентина Миколаївна

Вчитель гео-графії, біології та природо-знавства ЖДУ ім. І. Франка, 2009, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», квал. вчителя біології, географії, валеології та основ здоров’я. друга 23 КЗ «ЖОІППО» ЖОР

від

04.10.2019 р.,

географія, біологія та хімія.

13 Російська мова

 

Халімончук

Ніна

Михайлівна

Вчитель рос. мови та зарубіж.літер., основ здоров’я та етики ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«стар-ший учи-тель»

40 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 16.02.2018, українська мова та література, російська мова та зарубіжна література.

Псьота

Катерина

Никонівна

Вчитель рос. мови та зарубіж.літер. ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«стар-ший учи-тель»

40  

ЖОІППО ЖОР

від 16.12.2016, російська мова і зарубіжна література.

 

14 Трудове навчання Юхимчук

Тетяна

Олександрівна

Вчит. укр. мови та літ., трудово-го навчання та образо-творчого мисте-цтва ЖДПІ ім. І. Франка, 2002

р.,

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і літерат. Етнологія», квал. вчит. української мови та літератури, зарубіжної літератури і українознавства.

Перша 17 Вакансія (7 год)
15 Фізика

 

Псьота

Віталій

Анатолійович

Вчитель фізики та інформа-тики ЖДПІ ім. І. Франка, 1980, кваліф. учитель фізики і  математики середньої школи, спец. «Фізика і математика» Вища 39 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 02.11.2018 р., математика, фізика та інформатика

Лінкевич

Ольга

Федорівна

Заступ-ник директо-ра з навчаль-ної роботи, учитель матема-тики та фізики. ЖДПІ ім. І. Франка, 1991, кваліф. учитель математики і фізики   середньої школи, спец. «Математика і фізика». Вища 28 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 22.06.2018, фізика та математика.

16 Алгебра Сівченко

Ольга

Анатоліївна

Вчитель математики ЖДПІ

Ім. І.Франка, 1994

Спец. Фізика та математика, Квал.Вчитель фізики і математики

перша 6 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 08.06.2018 р., математика

17 Геометрія Сівченко

Ольга

Анатоліївна

Вчитель  математики ЖДПІ

Ім. І.Франка, 1994

Спец. Фізика та математика, Квал.Вчитель фізики і математики

перша 6 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 08.06.2018 р., математика

18 Основи здоров’я Халімончук

Ніна

Михайлівна

Вчитель рос. мови та зарубіж.літер., основ здоров’я та етики ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«стар-ший учи-тель»

40 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від  29.11.2019, основи здоров’я

19 Фізична культура Опарін

Руслан

Григорович

Вчитель фізичної культури Житомирський державний університет ім. Івана Франка, 2011 р., кваліф. «Магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури, керівник спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів освіти, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. фізична культура». Друга 8 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 30.11.2018 р., фізична культура

 

20 Музичне мистецтво Головенко

Світлана

Іванівна

Вчитель музичного мистецтва ЖДУ ім. І. Франка, 2016, спец. 7.01010201 Початкова освіта, квал. організатора початкової освіти, вчителя початкової школи. Спец. 10
21 Мистецтво Шинкарук

Руслана

Романівна

Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

перша 9 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 23.11.2018, художня культура, мистецтво

22 Основи правознав-ства Шинкарук

Руслана

Романівна

Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

перша 9 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 11.05.2018

історія, право-знавство, громадян-ська освіта.

23 Історія рідного краю Шинкарук

Руслана

Романівна

Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

перша 9 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 11.05.2018

історія, право-знавство, громадян-ська освіта.

24 Етика

 

Халімончук

Ніна

Михайлівна

Вчитель рос. мови та зарубіж.літер., основ здоров’я та етики ЖДПІ ім. І. Франка,

1979 р.

Спец. «Російська мова та література», кваліф. вчителя російської мови та літератури середньої школи.

Вища,

«стар-ший учи-тель»

40
Шинкарук

Руслана

Романівна

Вчитель історії та право-знавства, рідного краю та етики ЖДУ

ім. І. Франка, 2010 р.

спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»,

квал. магістра педагогічної освіти, викладача історії.

Перша 9
25 Іванюк Катерина Михайлівна Педагог-організатор, соціальний педагог ЖДУ ім. І. Франка, 2014, спец. «Українська мова і література», квал. Філолога, учителя укр. Мови і літерат., зарубіжної літератури, редактора освітніх видань. Друга 7 КЗ «ЖОІППО»

ЖОР

від 26.04.2019, педагоги-організатори

26 Яремова

Олександра

Тарасівна

Практичний психолог Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2016, спец. «початкова освіта», квал. вчителя початкової школи, практичного психолога у закладах освіти. Спец. 4
27 Головенко

Світлана

Іванівна

Педагог-організа-тор ЖДУ ім. І. Франка, 2016, спец. 7.01010201 Початкова освіта, квал. організатора початкової освіти, вчителя початкової школи.

 

Спец. 10
28 Предмети початкової школи Лялевич Людмила Василівна Вчитель початкових класів Житомирський державний педагогічний інститут ім.. І.Франка, 1996 р.

Кваліф. Вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  Спец. «Початкове навчання»

Вища 34  

ЖОІППО ЖОР

від 16.12.2016

Початкові класи

29 Предмети початкової школи Яремова

Олександра

Тарасівна

Вчитель початкових класів Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2016, спец. «початкова освіта», квал. вчителя початкової школи, практичного психолога у закладах освіти. Спец. 4
30 Предмети початкової школи Литвин

Ніна

Андріївна

Вчитель початкових класів Дубнівське педагогічне училище, 1983 р., спец. «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи».

Кв. вчитель початкових класів

11 тар. роз.

 

36 КЗ

«ЖОІППО»

ЖОР
від 16.02.2018

Початкові класи

31 Предмети початкової школи Литвин

Лариса

Петрівна

Вчитель початкових класів Дубнівське педагогічне училище, 1983 р., спец. «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи».

Кв. вчитель початкових класів, вихователь ГПД.

11 тар. роз.

 

32  

ЖОІППО

ЖОР

від 04.11.2016

Початкові класи

2. Особи, які працюють за сумісництвом
32 Хімія Нікулін Дмитро Олександрович Вчитель хімії ЖДПУ ім. І. Франка, 2001, спец. «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія», квал. вчителя біології, хімії, валеології та основ здоров’я. Вища 18 ЖОІППО ЖОР

від

22.04.2016 р., хімія та біологія.

33 Німецька мова Федоренко Оксана Юріївна Вчитель німецької мови ЖДПУ ім. І. Франка, 1999, спец. «Українська мова і література та німецька мова і література», квал. вчитель  української мови та літератури та німецької мови і зарубіжної літератури. Вища 21 КЗ

«ЖОІППО» ЖОР

від 17.05.2019 р., німецька мова

34 ГПД Омелянчук Галина Іванівна Вчитель початкових класів Чернігівський державний педагогічний інститут, 1980 Вища 39 ЖОІППО ЖОР

від 2015 р., початкові класи

 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації